จองห้องพัก
paresa resort loading paresa resort loading paresa resort loading paresa resort loading
scrolldown
scrolldown


ติดต่อเรา


396/28 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์. 042 111 456 , มือถือ. 081 465 4477
อีเมล. info@civilizehotel.com

แผนที่